Koulutuksen sisältö

Uudistavat oppimisratkaisut ammatillisen osaamisen hankkimisessa,  3 op

Koulutusosion tavoitteena on tulea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään uudenlaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja.

Henkilökohtaistamisen taito, 3 op

Koulutusosion tavoitteena on tukea kehittämään koulutuksen järjestäjän henkilökohtaistamisprosessia ja osallistujan omaa henkilökohtaistamisen taitoa.

Työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet, 3 op

Koulutusosion tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään työelämäosaamiseen liittyvää osaamista oman työn näkökulmasta.

Jatkuva parantaminen työtapana, 3 op

Koulutusosiossa perehdytään ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisuuteen eri toimijoiden näkökulmista. Luodaan ymmärrystä koulutuksen järjestäjän laadunhallintaan ja erityisesti käytännön toimenpiteisiin.