Ammattipedagogiikkaa uudistamaan!

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä järjestämään ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Koulutushanke sisältää neljä koulutusosiota

  •     Uudistavat oppimisratkaisut ammatillisen osaamisen hankkimisessa
  •     Henkilökohtaistamisen taito
  •     Työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet
  •     Jatkuva parantaminen työtapana

Tarkemmat tiedot  koulutuksista löytyvät Koulutuksen sisältö -valikosta.

Kohderyhmä
Ammatillinen koulutus.

Koulutukset järjestää Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.